Επέλαση κάνει ο χιονιάς καί στην Κατερίνη, όπως σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.

Κάθε ώρα το στρώνει και περισσότερο. (Ενώ εκ παραδρομής γράφηκε στο βίντεο λάθος η χρονολογία, αντί για 2019 σε 2018)

του Γιώργου Οικονομίδη, www.Pieria.tv (03/01/2019)
Το μικρό βίντεο καλύπτει μόνο τις πρώτες ώρες τού χιονιού. Δέν γνωρίζω στην διάρκεια τής ημέρας τί άλλο θα δούμε.

Continue reading »