Ευαγγέλιο Λουκά: 5′ 1-11. “Η κλήση τού Αποστόλου Πέτρου”.

Ευαγγελιστικό μήνυμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά.

“Η κλήση τού Αποστόλου Πέτρου”.

Με τόν Σπύρο Κατωπόδη.

Continue reading »