Καμπάνια: “Πες ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση του νερού” της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ.

Οι κοινωνίες αντιδρούν. Οργανώνονται, συμμετέχουν, κινητοποιούνται, συλλέγουν υπογραφές, αντιστέκονται. Το φυσικό αγαθό που λέγεται ΝΕΡΟ, το δώρο Θεού δεν θα γίνει εμπόρευμα στα χέρια των κερδοσκόπων.

Continue reading »