Βελτιωτικές παρεμβάσεις για ΚΑΘΑΡΉ ΚΑΤΕΡΙΝΗ και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους

Με επίκεντρο τον εκσυγχρονισμό, την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας, η συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και ο καθαρισμός κομβικών οδικών αρτηριών – κοινόχρηστων χώρων τίθενται σε απόλυτη προτεραιότητα από τη νέα δημοτική αρχή. Προς την κατεύθυνση αυτή, η υλοποίηση…

Continue reading »