ΤΕΛΙΚΑ ΤΡΩΜΕ “ΣΚΑΤΑ” ΟΣΟΙ ΤΡΩΜΕ ΚΡΕΑΣ.

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΚΡΕΑΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ… ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ…! ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ σκληρό βίντεο γιά τούς ευαίσθητους. Τό βίντεο είναι στά Αγγλικά (γιά όσους γνωρίζουν) όμως ή εικόνα “μιλάει” καί… Ελληνικά. τού Γιώργου Οικονομίδη. Μεγάλες μονάδες εκτροφής και παραγωγής κρέατος στά πρόθυρα τού σαδισμού μέ άθλιους υπαλλήλους πού τούς διακατέχει τό δολοφονικό μένος. Δείτε πρώτα τό βίντεο και μετά τιμωρείστε τούς κρεατοπαραγωγούς με τό νά απέχετε από τό κρέας τους. Αυτοδηλητηριαζόμαστε όταν καταναλώνουμε τέτοιου είδους κρέας και κατά συνέπεια θά πρέπει νά […]

Continue reading »