Ματθαίος: κεφάλαια 5, 6 και 7. Μήνυμα.

Ευαγγελιστικό μήνυμα μέ τόν Σπύρο Κατωπόδη.

Continue reading »