† ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μητροπολίτης Κίτρους, ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2022.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἕνας νέος χρόνος, τό 2022, προβάλλει στον ὁρίζοντα τῆς ἱστορίας. Ἕνας νέος χρόνος, πού μᾶς χαρίζεται ἀπό τόν Θεό ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης Του, για νά πολλαπλασιάσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε και να ἀξιοποιήσουμε τίς θεῖες δωρεές Του. Ὁ χρόνος δεν μετρᾶ μόνον τά…

Continue reading »