† ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μητροπολίτης Κίτρους: ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2020

† ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ὁ χρόνος δέν ὑπάρχει μόνος του. Δέν ἔχει δική του ὑπόσταση. Ἀρχή τοῦ χρόνου εἶναι ἡ ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν». Χωρίς τή δημιουργική ἐνέργεια…

Continue reading »