ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Μέσα στήν τελευταία παγερή νύχτα τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, ὅταν σήμανε πλέον ὥρα μηδέν γιά τόν ἄνθρωπο, ἀκούστηκε ἀναπάντεχα τό πανευφρόσυνο μήνυμα ἀπό τίς οὐράνιες δυνάμεις:
«ἐτέχθη ὑμίν σήμερον Σωτήρ». Χαρεῖτε! Γεννήθηκε γιά σᾶς Σωτήρας.

Continue reading »