Το Ελληνικό πανεπιστήμιο αποκτά ταυτότητα και βάζει θεμέλια για μια νέα πορεία.

Γράφει ο Σπύρος Κουλκουδίνας, Φαρμακοποιός MSc -Πολιτευτής Ν.Δ.

Οι ρυθμίσεις  για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος… μια απαίτηση της ίδιας της κοινωνίας. Οι εικόνες ντροπής με…

Continue reading »