Μέσον άσκησης παράνομης εξουσίας η προσωρινή κράτηση

Οι Έλληνες Ανακριτές παρά τις ρητές και σαφείς νομοθετικές διατάξεις διατάσσουν συχνά το έκτακτο μέτρο της προσωρινής κράτησης παραβιάζοντας τον θεμελιώδη κανόνα που ορίζει ότι ουδείς αποστερείται της ελευθερίας του παρά μόνον με απόφαση νόμιμα συγκροτημένου δικαστηρίου. Το κάνουν διότι αρέσκονται να υποκαθιστούν τη δικαιοσύνη είτε διότι εξυπηρετούν σκοπιμότητες είτε διότι υποκύπτουν στην πίεση της κοινής γνώμης.

Continue reading »