Ενημέρωση για ανάκληση στο αλλαντικό «Νούµπουλο Κέρκυρας»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ηπείρου, στα πλαίσια τακτικών ελέγχων των επιχειρήσεων και σε συνεργασία µε το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπίστωσε την ύπαρξη µη ασφαλούς-επιβλαβούς τροφίµου στο οποίο ανιχνεύθηκε το παθογόνο βακτήριο Listeria monocytogenes. Πρόκειται για το προϊόν µε την εμπορική ονομασία «ΝΟΥΜΠΟΥΛΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» από την εταιρεία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ».

Continue reading »