«Επείγουσες εργασίες για αποκατάσταση τμήματος διαδημοτικής οδού Σκοτίνας- Π. Σκοτίνας Δήμου Δίου-Ολύμπου»

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:
«Οι εν λόγω σωστικές ενέργειες αφορούν έργα άμεσης προτεραιότητας, που ενισχύουν τις υποδομές, αναβαθμίζουν την περιοχή, προσφέροντας ασφάλεια και ποιότητα ζωής στους κατοίκους»

Continue reading »