ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΜΕ ΚΛΕΜΕΝΑ ΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ ΑΠΟ… ΛΑΡΙΣΑ!

του Γιώργου Οικονομίδη (Πρώτη δημοσίευση 07.04.2017)
Δεν είναι ο συνάδελφος από αυτούς που απαιτούν σεβασμό στο copyright της εργασίας του, αλλά ζητάει τουλάχιστον το αυτονόητο! Μια ενημέρωση ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την δουλειά του, και θα έδινε την άδεια του ελεύθερα.

Continue reading »