Ενημέρωση για τη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου Πύδνας-Κολινδρού στο πλαίσιο προστασίας από τον Κορονοϊό.

Γνωστοποιείται στους δημότες του δήμου Πύδνας-Κολινδρού ότι στο πλαίσιο προστασίας από τον Κορονοϊό COVID-19, πλέον των ήδη κοινοποιηθέντων, θα εφαρμοσθούν και τα κατωτέρω μέτρα:

Continue reading »