ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18-9-2018 ΤΟΥ Γ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ρωτήσω: Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή παρέμβασης, κι’ αν ναί, έχει ληφθεί υπόψιν στη μελέτη και γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στα σχετικά εισηγητικά έγγραφα;
Έχει ληφθεί υπόψιν το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης στην περιοχή παρέμβασης και γιατί δεν αναφέρετε τίποτε στα σχετικά εισηγητικά έγγραφα;

Continue reading »