ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΑ LIDL. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Ε.Τ.

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση πλαστικής σπάτουλας. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση πλαστικής σπάτουλας για την οποία διαπιστώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών αμινών σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

Continue reading »