ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ του Σπύρου Φατούρου (Adelaide-Australia, 15 Feb. 2010)

  Ο Σπύρος Φατούρος, χειροτονημένος ιερέας που δέν ιερουργεί πλέον, από την αναπηρική του καρέκλα όπου βρίσκεται, μιλά στον Γιώργο Οικονομίδη για την πίστη του στον Ιησού Χριστό και για την λανθασμένη πρώην θρησκευτική του τοποθέτηση.       Γιώργος Οικονομίδης sporeas.tv sporeas.gr    

Continue reading »