Το κουτόχορτο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης… «γνωρίζει από βυζαντινή μουσική, όποτε χρειάζεται θα τα ψέλνει ένα χεράκι.»

Τα χόρτα δεν γνωρίζουν με ποιον συνδυασμό εκλεχτήκατε κ. Τσιουκάνη. Τα χόρτα ως γνωστόν απλά φυτρώνουν. Δεν ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές και δεν τους νοιάζει ποιος θα τα κόψει. Προφανώς,…

Continue reading »