Οδηγίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης για τα μέσα θέρμανσης

Τα τρία συμβάντα σε μέσα θέρμανσης (τζάκι, καυστήρας,  σόμπα), με σημαντικές υλικές ζημιές, που απασχόλησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης σε διάστημα τεσσάρων ημερών, μας οδηγούν στο να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και να επιστήσουμε την προσοχή τους στη χρήση των μέσων θέρμανσης.

Continue reading »