ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΑ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΉΓΕΙ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Οικονομίδης, www.Pieria.tv  (24-04-2020)
Δεν είναι σημερινό το φαινόμενο τής ρύπανσης καναλιού που χύνεται στον ποταμό Λεύκο, γνωστός ώς Πέλεκας τής Κατερίνης όπου και καταλήγει στην θάλασσα και την μολύνει. Μετά από καταγγελίες…

Continue reading »