ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ, το σπάνιο και χρήσιμο Μαγνησιούχο αργιλοπυριτικό υλικό.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Οικονομίδης, www.Pieria.tv  ((14-06-2014)
Ο Ατταπουλγίτης είναι ένα Μαγνησιούχο αργιλοπυριτικό υλικό, πολύ σπάνιο όπου τα κοιτάσματά του βρίσκονται στην Αμερική, στην Σενεγάλη αλλά καί στήν Ελλάδα, όπου μεγάλες ποσότητες κοιτασμάτων ανακαλύφθηκαν στην Κνίδη Γρεβενών όπου και…

Continue reading »