Δήμος Κατερίνης: Υπαγωγή στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»… στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

Στόχος της νέας διοίκησης του Δήμου να μετατραπεί το καταφύγιο σε πρότυπη εγκατάσταση φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων. …Ο προϋπολογισμός του έργου, ύψους 372.000 ευρώ με Φ.Π.Α. αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Οι παρεμβάσεις…

Continue reading »