Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

«Προβολή τηλεοπτικού κοινωνικού μηνύματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών». Η 237-20.11.2019 Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μετά από αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) με την ανωτέρω σχετική Απόφαση, ενέκρινε την δωρεάν μετάδοση από τους…

Continue reading »