Υπόθεση Ρομά: Απάντηση (του Δήμου Κατερίνης) στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».

Το ερώτημα παραμένει «Γιατί επιλέξατε εν γνώσει σας ακατάλληλο χώρο»; Η μετάθεση -αποποίηση ευθυνών αποτελεί το δυνατό χαρακτηριστικό της δημοτικής σας παράταξης. Μια φλύαρη ανακοίνωση που όμως δεν απαντά στο ένα και μοναδικό ερώτημα: «Ποιος και γιατί απέκρυψε ότι ήταν…»…

Continue reading »