Χώρος φορτοεκφόρτωσης ή χώρος στάθμευσης το νέο έργο της οδού 16ης Οκτωβρίου;

του Γιώργου Οικονομίδη, www.Pieria.tv (14-07-2022).
Εκθείασαν κάποιοι το έργο του Δήμου Κατερίνης με νέους χώρους φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 16ης Οκτωβρίου, αλλά δυστυχώς μάλλον «άνθρακες ο θησαυρός». Αν και ο έλληνας δύσκολα υπακούει στους νόμους, το έργο προς το παρόν δέν μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά φορτοεκφόρτωσης απλά διότι οι υπεύθυνοι τού Δήμου λησμόνισαν να…

Continue reading »