ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων του Δήμου Κατερίνης [Χ.Υ.Τ.Α.], δέν πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας του, και μετά από επανηλειμμένα πρόστιμα μπαίνει λουκέτο πλέον από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Continue reading »