Προστασία του Περιβάλλοντος – Εκδήλωση του Ομίλου Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου “Μαστόδοντας – Νεοκαισάρεια”

Την Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 διοργανώσαμε την δεύτερη εκδήλωση στον χώρο της κεντρικής Πλατείας Νεοκαισάρειας με θέμα την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση της  Πολιτιστικής Δημιουργίας  στην Μακεδονία και στην Θράκη, μέσω του προγράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»,…

Continue reading »