Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Πιερίας.

Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 5087/2024.

Αρμόδιοι για την τήρηση-εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές και η Δ/νση Δασών του Νομού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Continue reading »