Τιμή Στην Τρίτη Ηλικία Στο Χριστιανικό Σπίτι Ηλικιωμένων Κατερίνης «Ο Καλός Σαμαρείτης».

Η 1η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην Τρίτη Ηλικία και στόχο έχει να τιμήσει τους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας το Χριστιανικό Σπίτι Ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης» διοργανώνει δράση ενημέρωσης, η οποία απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους στη πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:30 με 13.30.

Continue reading »