Αγωγές Κατά Του ΕΑΠ Και Του Ελληνικού Δημοσίου.

Εξήντα δύο (62) απόφοιτοι των Προγραμμάτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» του ΕΑΠ άσκησαν 2 αγωγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι, το ΕΑΠ και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των…

Continue reading »