ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΣΕ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ;»

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

του Γιώργου Οικονομίδη

www.Pieria.tv

(21/12/2017)

 

Μετά το ρεπορτάζ μου για την διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων τού Επιμελητηρίου Πιερίας από αλλοδαπούς λαθρομετανάστες, ήρθε απάντηση από το Επιμελητήριο Πιερίας με ανάρτηση τους στο Facebook, η οποία και ακολουθεί:

«Η επικοινωνία σας με το Επιμελητήριό μας πριν τη δημοσίευση του άρθρου σας, με τίτλο «Επιμελητήριο Πιερίας – Σε λαθραίους η Διανομή φυλλαδίων», (ΤΑ ΈΝΤΟΝΑ ΔΙΚΆ ΜΟΥ) στις 20 Δεκεμβρίου 2017 στις 22:34, που θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση κάθε δημοσιογράφου που θέλει να παρέχει αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση, θα είχε βοηθήσει στην σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των αναγνωστών σας και θα είχε αποφευχθεί η δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων.
Σας γνωρίζουμε ότι το Επιμελητήριο Πιερίας υπάγεται στον Δημόσιο Τομέα, κατά συνέπεια καμία πληρωμή του, προς οποιονδήποτε προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού (τιμολόγιο).

Η συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία ανατέθηκε η διανομή των φυλλαδίων είναι μέλος του Επιμελητηρίου Πιερίας, έχει ελληνικό Α.Φ.Μ. και εκδίδει κανονικά τα απαιτούμενα παραστατικά για την πληρωμή των παρεχόμενων προς το Επιμελητήριο υπηρεσιών της.

Της ανατέθηκε μόνο ένα μέρος από το σύνολο των φυλλαδίων που πρόκειται να διανεμηθούν σε όλη την Πιερία. Τα υπόλοιπα φυλλάδια θα διανεμηθούν από άλλες σχετικές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Πιερίας, όπως ακριβώς είναι η πάγια τακτική που διαχρονικά εφαρμόζει το Επιμελητήριό μας σε όλες τις προμήθειές του, στηρίζοντας έμπρακτα όλα τα μέλη του.

Τέλος, όσον αφορά στον συγκεκριμένο διανομέα που καταγράφετε στο δημοσίευμά σας, δεν είναι αυτός στον οποίο έγινε η ανάθεση από το Επιμελητήριο. Ο έλεγχος της σχέσης του εν λόγω διανομέα με την επιχείρηση στην οποία έγινε η ανάθεση, εάν και εφόσον αυτός πραγματικά διένεμε φυλλάδια του Επιμελητηρίου με εντολή της αναδόχου επιχείρησης, δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Για οτιδήποτε σχετικό η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας».

Η απάντηση μου:

Κύριοι,

Ευχαριστώ για την ενημέρωση η οποία είναι και η απάντηση σας στα ερωτήματα τού ρεπορτάζ, διότι ερωτήματα ετέθησαν. Πέραν τούτου, εφόσον η διανομή ανατέθηκε -σε απ’ ευθείας ανάθεση υποθέτω- σε μέλος τού Επιμελητηρίου Πιερίας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σε ποια επιχείρηση ούτως ώστε να ρωτήσουμε εμείς, εφόσον δεν εμπίπτει στην δική σας αρμοδιότητα όπως λέτε, γιατί χρησιμοποιεί αλλοδαπούς διανομείς (ήταν πέραν τού ενός ατόμου) και όχι Έλληνες ανέργους Κατερινιώτες, και αν οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση του μέλους σας, εάν έχουν ΑΦΜ και εάν πληρώνουν την Εφορία.

Όσον αφορά τον αλλοδαπό διανομέα, ναι, φυλλάδια τού Επιμελητηρίου Πιερίας διένειμε, όπως ακριβώς βλέπετε και την απόδειξη στο ρεπορτάζ.

Τέλος, ήταν κατατοπιστική η παρέμβασή σας, ενώ σύμφωνα με τον ισχυρισμό σας ότι έπρεπε πρώτα να επικοινωνήσω μαζί σας διότι «είναι υποχρέωση κάθε δημοσιογράφου που θέλει να παρέχει αντικειμενική και έγκυρη ενημέρωση», και συμφωνώ σ’ αυτό, σας βεβαιώνω ότι γνωρίζω καλά την υποχρέωση του δημοσιογράφου, όταν υπάρχει αρμόδιος στην άλλη άκρη τού τηλεφώνου σας να απαντήσει στην διασταύρωση των στοιχείων εφόσον λειτουργείτε 7:30 π.μ. – 3:30 μ.μ. ενώ ο δημοσιογράφος 24/7.

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FACEBOOK

©www.Pieria.tv – 2017

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017
Μοιραστείτε το Άρθρο