Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Μοιραστείτε το Άρθρο

Δήμος Κατερίνης

Γραφείο τύπου

23-04-2016

Δήμος Κατερίνης: Ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο η έγκριση και παραλαβή της μελέτης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω ενεργειών αειφόρου ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κατερίνης, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, του οποίου ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του.

Όπως σημειώνει σχετικά, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Ντούρος, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων προτείνεται η εξάλειψη, σχεδόν ολοκληρωτικά, της υγειονομικής ταφής μέχρι το 2030, η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων για όλα τα υλικά που ανακτώνται και αξιοποιούνται, ενώ τίθενται σαφείς στόχοι εκτροπής από την ταφή με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων-βιοαποβλήτων».

Παράλληλα, όπως τονίζει: «η βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης, ο συστηματικός έλεγχος και η μείωση του κόστους διαχείρισης αναδεικνύουν το δήμο μας, σε πρότυπο προς μίμηση, ενώ συνθέτουν το μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων το οποίο οραματίζεται ο Δήμος Κατερίνης».

Πρωταρχικοί σκοποί του οράματος του δήμου:

 • προστασία του περιβάλλοντος και προστασία της δημόσια υγείας,
 • διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής,
 • προώθηση καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση των αποβλήτων,
 • διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση κρίνονται επιτακτικές οι ακόλουθες δράσεις:

 • Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή με πολλαπλά ρεύματα
 • Προώθηση της κομποστοποίησης (κεντρική και οικιακή)
 • Κατασκευή Πράσινων Σημείων
 • Διενέργεια συστηματικών καμπανιών ενημέρωσης
 • Υιοθέτηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης υλικών ή/και δημιουργία κέντρου επαναχρησιμοποίησης υλικών
 • Εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων πόρτα-πόρτα και «πληρώνω όσο πετάω»
 • Υιοθέτηση ανταποδοτικών κινήτρων συμμετοχής στην ανακύκλωση υλικών.

Επίσης, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κατερίνης αποσκοπεί στη διερεύνηση και πρόταση μόνιμων και βιώσιμων λύσεων που όχι μόνο θα δώσουν λύση στα τοπικά ζητήματα αλλά θα δράσουν επικουρικά στην επίτευξη των στόχων τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

 

Άξονες ΤΣΔΑ

Οι βασικοί άξονες του ΤΣΔΑ παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως:

 • Δράσεις Ανακύκλωσης
  • Ενίσχυση της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή 5 ή 6 ρευμάτων
  • Στοχευμένο πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων από χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων και μεγάλους παραγωγούς
  • Διαχείριση βιοαποβλήτων σε μονάδα κομποστοποίησης της ΠΕ Πιερίας.
  • Διαχείριση των ανακυκλώσιμων είτε στο υφιστάμενο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών), με υλοποίηση κατάλληλων τροποποιήσεων είτε σε νέο ΚΔΑΥ.
  • Κατασκευή και λειτουργία δικτύου Πράσινων Σημείων που θα καλύπτει όλη την έκταση του δήμου.
 • Δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης
  • Εφαρμογή προγράμματος μηδενικών αποβλήτων σε ξενοδοχεία της παραλίας (zero waste hotels).
  • Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος μηδενικών αποβλήτων και πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ) σε εκτός του κέντρου περιοχή της πόλης της Κατερίνης (περίπου 1.000 νοικοκυριά).
  • Υιοθέτηση επιλεγμένων δράσεων Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων με τοπικό επίπεδο εφαρμογής που μπορούν να εφαρμοστούν στο Δήμο.
  • Ανάπτυξη δράσεων επαναχρησιμοποίησης είτε εντός των Πράσινων Σημείων είτε εντός Δημιουργικού Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που θα κατασκευαστεί στο Δήμο Κατερίνης και θα λειτουργεί σε συνεργασία με όμορους δήμους.
  • Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης είτε με δημιουργία καταστημάτων δευτερογενών/ επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών.
  • Ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων
  • Παζάρι επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών (1- 2 φορές το χρόνο).
 • Εντατικές καμπάνιες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με στόχο την αύξηση της εκτροπής και τη βελτίωση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής των οικιακών στερεών αποβλήτων
  • Κατασκευή και λειτουργία ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), στο αμαξοστάσιο του δήμου Κατερίνης
  • Περαιτέρω αξιοποίησης του ήδη εγκατεστημένου προγράμματος RFID και επέκτασή του και βελτιστοποίηση διαδρομών.
  • Διερεύνηση οφέλους εφαρμογής του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων μακρινών και απομονωμένων οικισμών σε press container (είτε ενός είτε συστάδας οικισμών).
  • Επέκταση και αξιοποίηση του δικτύου των πολυχρηστικών νησίδων, ώστε να φιλοξενούν περιέκτες για διακριτά ρεύματα
  • Εγκατάσταση ημιβυθιζόμενων κάδων για σύμμεικτα και οργανικά απόβλητα στο παραλιακό μέτωπο
  • Αντικατάσταση παλαιών απορριμματοφόρων και προμήθεια νέων ανάλογα με τις ανάγκες των νέων ρευμάτων
 • Οικονομικά και αντισταθμιστικά οφέλη
  • Ανταποδοτική κάρτα του πολίτη
  • Σταδιακή εισαγωγή πράσινων προμηθειών στο δήμο
 • Διαχείριση υπολείμματος
  •  Επέκταση και αναβάθμιση του ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Κατερίνης και μετατροπή του σε ΧΥΤΥ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
 • Διαχείριση Υπολείμματος Σύμμεικτων
 • Κατασκευή και λειτουργία ΜΕΑ (Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων).

ο Δήμος Κατερίνης έχει πεισθεί ότι η επίτευξη των στόχων είναι ευκταία μόνο εάν εφαρμοστούν το σύνολο δράσεων και μέτρων που περιγράφηκαν ανωτέρω και συνάμα υπάρξει η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.

************

Σχόλιο:

Ζητείται από τον Δήμο η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υλοποίησή των παραπάνω. Τέτοια χρηματοδότηση όμως υπήρξε και για τον ΧΥΤΑ Κατερίνης ο οποίος όμως ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Εκτεταμένο Ρεπορτάζ για τον Χ.Υ.Τ.Α. Κατερίνης και τά βαριά πρόστιμα που επεβλήθησαν στον Δήμο μπορείτε να δείτε στον δεσμό ΕΔΩ.

 

Γιώργος Οικονομίδης

www.Pieria.tv


Μοιραστείτε το Άρθρο

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment