Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω ενεργειών αειφόρου ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Κατερίνης, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, του οποίου ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του.

Continue reading »