Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας – Γ.Ν. Κατερίνης

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παρηγορικής Φροντίδας η Ελληνική Εταιρία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. διοργάνωσε σήμερα την 23η Οκτωβρίου Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας, με στόχο την γνωστοποίηση και ανάδειξη των εθελοντικών αυτών δομών στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.

Continue reading »