Επιτέλους, Ένας Αρχηγός Κόμματος Ζητάει Διευκρινήσεις Για Τους Χιλιάδες Επιπλέον Ψηφοφόρους Των Εκλογών Του Ιουνίου.

Παρακαλώ χορηγήστε μου σχετικό αναλυτικό κατάλογο, που θα περιέχει κατηγοριοποιημένες σε γραμμές & στήλες τις αιτούμενες πληροφορίες, με πρώτη στήλη την εκλογική περιφέρεια και με αναγραφή στις επόμενες εκ δεξιών: του φύλου, της ηλικίας και της εθνικότητας προέλευσης καθενός…

Continue reading »