Τί απέγιναν τα 18 «χαμένα χρόνια» τού Ιησού Χριστού, από 12 έως 30 ετών;

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

του Γιώργου Οικονομίδη

(Freelance Journalist – Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος)

www.Pieria.tv (30-04-2024).

 

Πολλές φορές βλέπουμε και ακούμε διάφορες ερμηνείες για τα «χαμένα χρόνια» του Ιησού Χριστού όπου η Καινή Διαθήκη -νομίζουν ότι- «σιωπά» για την ηλικία των 12 ετών έως τα 30 Του χρόνια όπου και άρχισε την δημόσια διδασκαλία Του.

Κάποιοι προβάλλουν διάφορες ερμηνείες περί ασκητισμού και προσκόλλησης στην αίρεση των Εσσαίων που δεν αντέχουν όμως στην σοβαρή κριτική ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ταξίδεψε ο Ιησούς έως την Ινδία, Αίγυπτο και Θιβέτ, όπου και μαθήτευσε στη θεοσοφία και τον αποκρυφισμό εκείνα τα «χαμένα» χρόνια Του και διδάχθηκε τα μυστικά τους αποκτώντας έτσι τις θαυματουργικές Του ικανότητες.

Οι παραπάνω όμως ισχυρισμοί είναι τελείως αυθαίρετοι και αβάσιμοι.

Η Βίβλος έχει πολύ φώς αλλά χρειάζονται μάτια ανοικτά για να το δουν.

Χρειάζεται πνεύμα πράο και ταπεινό. Η Αγία Γραφή δεν σιωπά στις Θεϊκές αλήθειες, και αυτό το αποδεικνύει.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε κατά πάντα τον Νόμο του Ισραήλ.

Ο Νόμος αυτός έλεγε ότι, ο νέος από 12 ετών και πάνω, γινόταν “υιός του Νόμου” με την υποχρέωση να ακολουθεί πιστά τα έθιμα του λαού Ισραήλ, δηλαδή τις διατάξεις του νόμου, τις γιορτές, τις νηστείες, το Πάσχα, κ.λ.π.

Την αρχή την έκανε ο Ιησούς στην ηλικία των 12 ετών, και σαν “υιός του Νόμου” επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ιερουσαλήμ κατά την εορτή του Πάσχα.

Ο Ιησούς 12ετής στον Ναό (Φωτογραφία διαδικτύου).

Μετά από αυτή την αναφορά της Καινής Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού, έχουμε 18 χρόνια “σιωπής”, και Τον βλέπουμε και πάλι στην ηλικία των 30 ετών να παρουσιάζεται δημόσια με την γνωστή Του διδασκαλία περί Μετανοίας και Σωτηρίας της ψυχής του ανθρώπου.

Αυτή την “σιωπή” της Βίβλου, οι αμαθείς και αστήριχτοι, που δεν διστάζω να πω ότι εθελοτυφλούν, την ερμηνεύουν έτσι όπως αναφέρω παραπάνω. Μια απλή όμως ματιά στην Βίβλο και στον Νόμο του Ισραήλ, θα τους έλυνε κάθε απορία.

Στο Ευαγγέλιο Λουκάς: β΄51-52, διαβάζουμε:

  • «Και κατέβη μετ’ αυτών (δηλαδή με τον Ιωσήφ και την Μητέρα Του Μαρία) και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλαττε πάντας τους λόγους τούτους εν τη καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις».

Ο Λουκάς επίσης, μας πληροφορεί ότι:

  • «Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση» (Λουκάς: δ’ 16).

Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη βλέπουμε την απορία των συγχωριανών του Ιησού για την διδασκαλία Του:

  • «Και εθαύμαζον οι Ιουδαίοι, λέγοντες, Πως ούτος εξεύρει γράμματα, ενώ δεν έμαθεν;» (Ιωάννης: ζ’ 15).

Γνώριζαν λοιπόν οι συγχωριανοί Του ότι ο Ιησούς δεν έμαθε γράμματα διότι τον ζούσαν καθημερινά στην πόλη τους την Ναζαρέτ.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ήταν ανατεθραμμένος (δηλ. μεγαλωμένος) και υποτασσόμενος στους γονείς Του έως 30 ετών, και βλέπουμε τον ευαγγελιστή Λουκά να γράφει τονίζοντας ότι:

  • «Και αυτός ο Ιησούς ήρχιζε να ήναι ως τριάκοντα ετών…» (Λουκάς: γ’ 23),

Μεγάλωσε λοιπόν ο Ιησούς στην Ναζαρέτ ως «υιός τέκτονος» που εργαζόταν με τον Ιωσήφ ως μαραγκός, και όχι κάπου αλλού, όπως π.χ. στην Ινδία, και συνήθιζε να βρίσκεται τα Σάββατα στην Συναγωγή όλα αυτά τα 18 «χαμένα» χρόνια Του.

Γιατί όμως στην ηλικία των 30 ετών άρχισε ο Ιησούς την διδασκαλία Του;

Απλούστατα, διότι κατά τον Νόμο του Ισραήλ, απαγορευόταν η δημόσια διδασκαλία στους άνδρες κάτω των 30 ετών. Γι’ αυτό έγραψα στην αρχή ότι, ο Ιησούς, εκπλήρωσε κατά πάντα τον Νόμο του Ισραήλ.

Άστοχες λοιπόν όσες (παρ)ερμηνείες άθεων και χλευαστών προσπαθούν να αμαυρώσουν την ζωή και την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, πολλώ μάλλον όταν τέτοιες (παρ)ερμηνείες «σκάνε μύτη» πάντα πρίν από τις ημέρες του Πάσχα από τους αρνητές και τους άθεους.

 

Γιώργος Οικονομίδης Freelance Journalist, Ανεξάρτητος Δημοσιογράφος

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Pieria.tv ©2024

 

 


Μοιραστείτε το Άρθρο